Sijoitustoiminta

Tutor Invest sijoittaa teknologia- ja palveluyrityksiin, joilla on innovatiivisia tuotteita ja pätevä ja sitoutunut johto. Yrityksellä tulee olla potentiaalia arvonnousuun sekä edellytyksiä taloudelliseen menestykseen. Sijoitus voi kohdistua yrityksen kasvuun, kansainvälistymiseen ja tuotekehitykseen.

Sijoitukset edellyttävät yrityksen avainhenkilöiltä vahvaa sitoutumista, kykyä kasvavan operatiivisen toiminnan johtamiseen sekä yhteistä näkemystä yrityksen tulevaisuuden tavoitteista.

Toimintatapa:

Tutor Invest on erikoistunut rahoittamaan suomalaisten pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Yhtiö keskittyy toiminnan tehokkuuteen, hyvään hallintotapaan ja aktiiviseen riskienhallintaan.

Tutor Invest tutustuu kaikkiin sijoituskohteisiin perusteellisesti, neuvottelee yrityksen ja muiden mahdollisten rahoittajaosapuolten kanssa sijoituksen ehdoista.

Tutor Invest toimii tiiviissä yhteistyössä yrityksen henkilöomistajien kanssa. Tutor Invest osallistuu rahoittamansa yrityksen strategiseen suunnitteluun ja auttaa yritystä strategian toteuttamisessa.

Tarvittaessa Tutor Invest toteuttaa projektipohjaisesti myös operatiivisia toimia, kuten kansainvälisiä sopimusneuvotteluita, tuotteiden myynnin ja jakelun organisointia, tuotantoinvestointeja sekä kasvun mahdollisesti edellyttämiä yrityskauppoja.
 

Toimialaosaaminen:

Tutor Investin asiantuntijat edustavat suomalaisen pk-sektorin teollisuus-, palvelu- ja teknologialiiketoiminnan osaamista. Tämän lisäksi erityisosaamista on terveydenhuollon, hyvinvointipalveluiden, lääketieteen, tietotekniikan ja langattoman tiedonsiirron toimialoilta. Lisäksi taustalla on vankka omakohtainen yrittäjäosaaminen.

Powered by Soketti CMS Lite