Sijoittajalle

Tutor Invest on suomalainen sijoitusyhtiö, joka on erikoistunut rahoittamaan pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Yhtiö keskittyy toiminnan tehokkuuteen, hyvään hallintotapaan sekä aktiiviseen riskienhallintaan.

Tutor Invest toimii aktiivisena co-tai lead-sijoittajana, joka osallistuu yritysten strategiseen suunnitteluun ja auttaa yrityksiä yhdessä valitun kasvustrategian toteuttamisessa. Tutor Invest toimii tiiviissä yhteistyössä henkilöomistajien kanssa, jotta yrityksen kasvu- ja tulostavoitteet saadaan toteutetuiksi tarkoituksen mukaisella tavalla.
 

 

Powered by Soketti CMS Lite